[Home Page]

Ražba pražského metra osobně

<p> V&nbsp;současné době se pro ražbu tunelů využívají celosvětově převážně dvě tunelovací metody. Jedna z&nbsp;nich, tzv. mechanizovaná se po několika dlouhých letech, ve kterých u&nbsp;ní došlo k&nbsp;překotnému vývoji, vrátila i&nbsp;do ČR. Základem této metody je TBM (Tunnel Boring Maschine), což je ocelové zařízení, na jehož začátku se řezná hlava zavrtává do syrové horniny a&nbsp;na jehož konci (obvykle zhruba po 100 m) je hotový tunel, připravený po osazení technologií k&nbsp;provozu. Pro ražbu dalšího pokračování pražského metra byla zvolena metoda TBM a&nbsp;na ražby byla nasazena dvě TBM. </p><p>Časopis Zeměměřič ve spolupráci se společností Metrostav, a.s., která TBM ražby zajišťuje, organizuje další ze série odborných exkurzí. Tentokrát se sejdeme v&nbsp;pátek 9. března 2012 (čas a&nbsp;místo bude sděleno pouze přihlášeným). Přihlášky na Webu Zeměměřiče www.zememeric.cz/objednavky </p><p><strong>Akce je pouze pro 20 osob, neváhejte s přihláškou!</strong> <br /></p><p>Program začne teoretickou přednáškou na téma ražby tunelu metra a&nbsp;pokračovat bude návštěvou stavby a&nbsp;prohlídkou vlastních TBM. Jeden štít TBM bude možno vidět v&nbsp;tunelu za provozu a&nbsp;z&nbsp;druhého bude s&nbsp;největší pravděpodobností vidět řezná hlava, která se „prokousala“ skrz stěny ve stanici Veleslavín a&nbsp;v&nbsp;této pozici zůstalo TBM stát. Akce je naplánována tak, aby TBM bylo ve stanici, protože když je celé zakousnuté v&nbsp;hornině, není z&nbsp;něho vůbec nic vidět. Chceme, aby jste si mohli prohlédnout celý tento kolos v&nbsp;klidu, ale záležitost je značně termínově a&nbsp;organizačně náročná, takže předem žádáme o&nbsp;pochopení, kdyby se vše nevydařilo podle našich představ. TBM na naši exkurzi čekat nemůže. </p><p>Na viděnou s&nbsp;vámi i&nbsp;s&nbsp;TBM se těší </p>

Radek Petr

vyvěšeno: 02.02.2012
ID článku: 4115
další informace: www.zememeric.cz/objednavky


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
Geodézie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]