[Home Page]

Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?

Ve čtvrtek 2. února 2012 proběhl na VUT v Brně seminář o stavu využívání GNSS metod pro geodetické účely (csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/gps12) a měl i mezinárodní účast (Česko, Slovensko, Polsko, Ukrajina). Pro zájemce uvádím na blogu geomatiků (link níže) několik postřehů z referátů, které přednesli:
J. Řezníček (ZÚ v Praze)
D. Ferianc (GKÚ, Bratislava)
S. Savčuk (Technická univerzita, Lvov)
P. Taraba (ČÚZK, Praha)
K. Jedlička (ZČU v Plzni)
J. Hrbáč (KP v Opavě)
J. Tlustý (KÚ, Plzeň)
M. Černý (Geotronics Praha)
J. Hefty (STU v Bratislavě)
J. Slabý (GEODIS, Brno)
J. Kostelecký (VÚGTK, Zdiby)
D. Šantora (GEFOS, Praha)
R. Machotka (VUT v Brně)
B. Droščák (GKÚ, Bratislava)
P. Janus (VGHMÚř v Dobrušce)

Mé postřehy k jednotlivým příspěvkům naleznete na připojeném linku http://geomatika-zcu.blogspot.com/2012/02/co-zajimaveho-zaznelo-na-seminari-o.html

Karel Jedlička

vyvěšeno: 09.02.2012
ID článku: 4116
další informace:geomatika-zcu.blogspot.com/2012/02/co-zajimaveho-zaznelo-na-seminari-o.html
csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/gps12


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
GPS
Školství Z domova
[Pošta]