[Home Page]

Spolek zeměměřičů zasedal

V Brně 13. března 2012 členské schůze Spolku zeměměřičů Brno projednala a schválila zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2011, revizní zprávu a návrh činnosti a hospodaření na rok 2012.

Dále zvolila členy výboru (Jiří Bureš, Lenka Hrčková, Martin Malec, Zina Matušková,Vladimíra Žufanová) a členy revizní komise (Eva Eliášová, Arnošt Hřebačka, Jaroslav Švec). Došlo i k prodloužení funkčního období výboru SZB a revizní komise na 3 roky. Dále se určily se příspěvky pro členy na odborné akce a schválilo se uzavření kolektivní smlouvy s ČSGK. Od roku 2013 budou mít členové Spolku zeměměřičů Brno nové průkazky.

zájezd na Intergeo 2011=
Foto ze zájezdu spolku na Intergeo 2011.

(rp)

vyvěšeno: 15.03.2012
ID článku: 4129
další informace: www.spolekzememericubrno.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 12-03a04
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]