[Home Page]

Naše obory čeká světlá budoucnost

Budou u toho jen odvážní a silní...

Setkávám se s lidmi, kteří současnou hospodářskou krizi vnímají jako příležitost se rozvíjet a říkají: „Jsme na křižovatce, musíme přijmout nové výzvy“. Hovořím i s lidmi, co vidí zeměměřictví černě a tvrdošíjně si stále „melou svou starou geodézii“. Je pravda, že současné zeměměřictví je výrazně modernější, než jsme se ho učili ve škole. Dnes do našich oborů již patří také pojmy INSPIRE, RÚIAN, e-Government, DMVS, DMR, ISÚI a kolik z vás ví, o co se jedná?

Jsem po škole 20 let a dalších 20 mám do důchodu. Co mě ještě čeká, nevím, takže jsem uvítal určitou inventuru a pokus o poodhalení budoucnosti v iniciativě VÚGTK, který se svojí Koncepcí rozvoje oborů zeměměřictví a katastru zaměřil na nejbližších pět let. Pokud účastníci březnových diskuzních seminářů VÚGTK nebo ČSGK čekali návodnou kuchařku, byli dozajista zklamáni. Nic takového nezaznělo, ale pozorný posluchač dostal ucelený obraz oboru, ze kterého se již dá usuzovat a zkoušet předvídat.

Je už opravdu třeba začít něco dělat. Na zmiňovaných seminářích jsem často slyšel nářky na devastaci oboru, na nízké ceny, na..., ale nějak nikdo nepředložil konkrétní návrhy, co udělá. Snad jen ta Komora má určitou vysněnou představu a rezort má svoji budoucnost nalinkovanou (soudě podle rozhovoru s předsedou ČÚZK v tomto čísle). Jinak všichni žehráme. Třeba i na to, že odborné zeměměřické práce provádějí lidé bez patřičného vzdělání a porušují tak i zákon. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, když takovouto práci ověří, také porušuje zákon, ale „nikdo s tím nic nedělá“. To je však omyl, zeměměřické a katastrální inspektoráty tyto přestupky trestají a v tomto čísle o tom přinášíme důkazy. Musí se však o tomto porušení pořádku na úseku zeměměřictví dozvědět. V tom je třeba jim pomoci.

Na semináři Quo vadis, zeměměřictví?, jsem vyzval všechny české zeměměřiče, ať si každý vybereme nějaký „problém“ a začneme ho řešit. Samo se totiž nic nevyřeší. Veřejně jsem slíbil, že v redakci vytvoříme informační systém pracovníků bez odborného vzdělání, kteří vykonávají zeměměřické práce, a seznam ÚOZI, kteří tuto práci ověří – v soukromém i státním sektoru. Výsledky budeme pravidelně poskytovat ZKI s důrazem na zpětnou informovanost o řešení našich podnětů.

Pokud nám chcete v řešení tohoto nešvaru pomoci, sdělte jméno, místo a konkrétní případ přestupku přes www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku.php.

Pokud chcete poslat i fotografickou či listinnou důkazní dokumentaci, využijte email redakce(zavináč)zememeric.cz nebo stránku www.uschovna.cz či www.zememeric.cz/smerredakce.

V dubnovém čísle Zeměměřiče přinášíme všem k této problematice také osvětu – další anonymizované konkrétní případy z praxe ZKI, aby každý měl šanci si uvědomit, v čem porušuje zákony a nařízení. Předseda rezortu slíbil nulovou toleranci ze strany ZKI vůči přestupkům ÚOZI. Cítím, že to nebyl planý slib, takže si zametejme své úředně oprávněné prahy a ukliďme si v oboru. Na jaře se to hodí.

Jaké další problémy v našem oboru máme? Co pro jejich řešení uděláte? Pokud nebudeme aktivní jako jedinci, půjdeme do kytek jako skupina. Zeměměřictví a katastr však čeká zářná budoucnost, jen je otázka, kdo tuto práci bude provozovat. Zeměměřictví (i katastr) potřebuje jen odvážné a silné.

napište o porušení pořádku

Radek PETR

vyvěšeno: 11.04.2012
ID článku: 4133
další informace:www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku.php
www.zememeric.cz/smerredakce
www.uschovna.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 12-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
[Pošta]