[Home Page]

EnPRO - nový softwarový nástroj pro projektanty ČEZ Distribuce, a. s., od HSI

Společnost HSI, spol. s r. o., dodavatel komplexních IT řešení s využitím geoinformací, vytvořila zcela nový softwarový nástroj určený výhradně projektantům sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s názvem EnPRO. Tento nový softwarový produkt slouží ke zpracování a kontrole dat projektové dokumentace ČEZ Distribuce, a. s. dle požadavků metodiky DSO_ME_0139 a rozšiřuje tak portfolio aplikačních nadstaveb platformy MicroStation od Bentley Systems z dílny HSI.

„EnPRO funguje jako kompletní technologická linka, která umožňuje zpracovat projektovou dokumentaci přesně podle požadavků aktuální revize metodiky DSO_ME_0139. Tato nadstavba obsahuje samozřejmě také kontrolní funkce, které garantují identifikaci veškerých chyb, resp. prohřešků proti této metodice, což uživatelé jistě velice ocení,“ uvedla Ing. Daniela Doksanská, vedoucí oddělení aplikačních nadstaveb z HSI, a dodala:
Součástí nadstavby EnPRO jsou definice grafických atributů, potřebné knihovny buněk a čar, ikony pro kreslení, šablony tiskových výstupů, ikony pro připojování referenčních výkresů, specializované kresebné funkce (řezy, vytyčení trasy, jednopólové schéma a další) a v neposlední řadě sada kontrolních funkcí pro provedení závěrečné verifikace dat.
„Skupina dodavatelů společnosti ČEZ Distribuce, a. s., je celkově velmi početná a totéž platí i o podmnožině firem zpracovávajících pouze projektovou dokumentaci. Vzrůstající počet požadavků a přání ze strany projektantů ČEZ nás přiměl, abychom se této oblasti hlouběji věnovali a vyvinuli zcela nový nástroj, který optimálně pokryje jejich potřeby,“ vysvětlila důvod vzniku nové aplikační nadstavby EnPRO Mgr. Petra Palečková, manažerka marketingu z HSI.
Veškeré informace k produktu EnPRO jsou k dispozici na www.hsi.cz.

Praha, 3.5.2012

firemní příspěvek HSI

vyvěšeno: 03.05.2012
poslední aktualizace: 04.05.2012
ID článku: 4140
další informace: www.hsi.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek HSI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 12-03a04
[Server] Software [Pošta]