[Home Page]

Nový katastrální zákon po připomínkách zveřejněn

Český úřad zeměměřický a katastrální dokončil vypořádání připomínek k návrhu nového katastrální zákona.

Text návrhu zákona pro projednání v Legislativní radě vlády, text důvodové zprávy a vypořádání připomínek naleznete na webu ČÚZK.

redakce

vyvěšeno: 04.05.2012
ID článku: 4141
další informace:www.cuzk.cz
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:12580


Z časopisu Zeměměřič č. 12-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]