[Home Page]

SETKÁNÍ GEODETŮ 2012

KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ (ZEMĚMĚŘICKÁ KOMORA) ve spolupráci s ČESKÝM SVAZEM GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, POBOČKOU PRAHA a ČESKÝM ÚŘADEM ZEMĚMĚŘICKÝM A KATASTRÁLNÍM pořádá

SETKÁNÍ GEODETŮ 2012

Mediálním partnerem je časopis Z E M Ě M Ě Ř I Č

Tato odborná, školicí, společenská a sportovní akce pro všechny geodety se uskuteční opět v hotelu SKALSKÝ DVŮR, Lísek 52, BYSTŘICE n. Pernštejnem, (www.skalsky-dvur.cz)
ve čtvrtek 7., pátek 8. a v sobotu 9. června 2012

Hlavní témata:

legislativa a koncepce oboru Hlavním motivem této každoroční akce pořádané letos již po deváté je snaha o rozšíření dobrých vztahů již existujících i navázání vztahů nových mezi geodety pracujícími v resortu ČÚZK, v soukromé sféře i ve školství bude tentokráte věnována zejména přípravě zákona o Zeměměřické komoře, novému katastrálnímu zákonu, spolupráci soukromé sféry s katastrálními úřady a koncepci oboru.

Program a elektronická přihláška na www.kgk.cz
Hodláte-li se zúčastnit, vyplňte jednoduchou přihlášku.
Vložné na 2 dny (7. a 8.6.2012): 2 900 Kč
Vložné na 3 dny (7. až 9.6.2012): 3 900 Kč
Vložné zahrnuje náklady na pořádání akce včetně ubytování.

redakce

vyvěšeno: 09.05.2012
ID článku: 4142
další informace:www.kgk.cz/index.php?page=301&art=138
www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova KGK
[Pošta]