[Home Page]

Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází

Týdeník Ekonom č. 20/2012 (číslo vyšlo 17.5.2012) se na třech stranách zabývá Kauzou Rakovník, o které již několikrát psal časopis Zeměměřič, a digitalizací katastrálních map (KM). Z článku Roberta Břešťana vyplývá, že digitalizace KM poškozuje dobré sousedské vztahy a vystavuje majitele nemovitostí možným postihům z krácení daní. Podle předsedy ČÚZK se musí narušené sousedské vztahy urovnat dohodou nebo soudem.

Rakovnický příklad však nenarušil vztahy sousedské, ale vztahy mezi katastrálním pracovištěm v Rakovníku (KÚ pro Středočeský kraj) a vlastníky dotčených pozemků.
Úmyslný důvod vynechání některých mezníků na katastrální hranici při digitalizaci KM je pro odborníky nepochopitelný a výsledná práce zpochybňuje výsledky a smysl celé nákladné digitalizace katastrálních map. Vrhá to špatné světlo nejenom na všechny katastrální pracovníky, ale na všechny zeměměřiče.

Případ v Újezdu nad Zbečnem budeme v Zeměměřiči i nadále sledovat.

Text celého článku naleznete také v Monitoringu tisku VÚGTK - http://www.vugtk.cz/monitor/restricted/article/5608/

redakce

vyvěšeno: 18.05.2012
ID článku: 4146
další informace:ekonom.ihned.cz/c1-55820510-hlidejte-si-pozemky-katastralni-urad-prichazi
www.vugtk.cz/monitor/restricted/article/5608/


Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Přečtěte si
Zajímavosti
[Pošta]