[Home Page]

CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS

Zeměměřický úřad dokončil upgrade hardwaru Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS). Stanice CZEPOS nyní umožňují současný příjem signálů družicových systémů GPS NAVSTAR i GLONASS.
To platí také pro zahraniční stanice připojené k síti CZEPOS. Výjimku tvoří pouze externí stanice Polom a 5 stanic polské sítě ASG EUPOS, které nadále umožňují pouze příjem signálů GPS NAVSTAR.

V rozsahu území celé České republiky jsou tak nyní poskytovány služby kategorie virtuální referenční stanice (VRS) zahrnující korekce GPS+GLONASS. Služby jsou generovány na základě síťového řešení GPS+GLONASS, do kterého jsou zapojeny všechny stanice CZEPOS a také většina externích resp. zahraničních stanic GPS+GLONASS kompatibilních - celkem 49 stanic.

Kromě služeb VRS jsou současně poskytovány služby z jednotlivých stanic CZEPOS s korekcemi GPS+GLONASS (RTK3-GG). Podrobnosti o konfiguraci služeb CZEPOS naleznete na internetových stránkách CZEPOS. Cena služeb a produktů se nemění.

Zdroj: Dokončení upgrade permanentních stanic CZEPOS, 10.05.2012

redakce

vyvěšeno: 21.05.2012
ID článku: 4147
další informace:czepos.cuzk.cz/_korekceRTCM.aspx
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:12586


Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GPS
[Pošta]