[Home Page]

Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.

Dnes 23. května 2012 jsme zpracovali a odeslali přes datovou schránku (2 hodiny jsem ji rozběhávali) na ZKI první z podnětů k prošetření, které nám naši čtenáři posílají přes http://www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku.php a http://www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku2.php nebo http://www.zememeric.cz/smerredakce. Případně zasílají své podněty poštou do redakce - není třeba doporučeně, ať nemusíme na poštu.
Další podněty pro ZKI budou nasledovat.

Text:
Zeměměřický a katastrální inspektorát ...

Věc: Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností

Dobrý den, redakce časopisu Zeměměřič obdržela informaci o porušení zákona. Proto podáváme podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností, které pravděpodobně vykonala osoba, aniž by byla odborně způsobilá dle zák.č. 200/1994 Sb. a výsledky těchto činností ověřila fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění.
Konkrétně se jedná o výsledky, které byly na základě žádosti o potvrzení na KÚ pro... kraj:
KP ... zaevidovány pod čísly řízení PGP-xxx/2012 a
KP ... PGP-xxxx/2011.

Dále přikládáme technickou zprávu k zaměření skutečného provedení stavby..., kde je jako zhotovitel uveden opět ... (bytem..., IČ...). ÚOZI je opět Ing. ....

Dále vás žádáme podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o sdělení kolikrát je od roku 2009 v evidenci ISKN veden ... jako zhotovitel GP, abychom věděli, jestli odborné práce vykonával soustavně nebo výše uvedené PGP jsou pracemi ojedinělými.

S díky a v dokonalé úctě za redakci časopisu Zeměměřič
... Ing. Radek PETR, šéfredaktor

redakce

vyvěšeno: 23.05.2012
ID článku: 4151
další informace:ww.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku.php
www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku2.php
www.zememeric.cz/smerredakce


Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]