[Home Page]

Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011

Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila kartografická díla vydaná v roce 2011, určila nominace v jednotlivých kategoriích, vyhodnotila vítěze a udělila zvláštní ocenění. Nominovaná díla jsme představili na Webu Zeměměřiče v clanku 4113 již 9. května.

V pořadí již 14. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku zná tedy své vítěze, kteří byli vyhlášeni ve čtvrtek 17. května 2012 v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha.

O titul Mapa roku 2011 bojovalo celkem 101 produktů, které do soutěže přihlásilo 26 producentů (autorů) z celé České republiky.

DÍLA OCENĚNÁ TITULEM MAPA ROKU 2011:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map ze 17 děl byla vybrána
Základní mapa ČR 1 : 200 000 (ČÚZK).

V kategorii Samostatná kartografická díla ze 62 děl byla vybrána
mapa Vojenské památky ČR 1 : 500 000 (Kartografie PRAHA, a. s.).

Kategorie Kartografická díla pro školy z 9 děl byl vybrán
Školní atlas světa (Kartografie PRAHA, a. s.).

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu z 5 děl byl vybrán
Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.).

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací ze 17 děl byl vybrán
Ondřej Sadílek s prací Časová analýza vývoje parků Filosofické fakulty UP v Olomouci.

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2011 udělila nad rámec cen udělovaných v rámci jednotlivých kategorií jedno zvláštní ocenění , které získala společnost SHOCart s. r. o. za netradiční způsob propagace kartografie mezi cykloturisty.

Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku

RNDr. Alena Vondráková

vyvěšeno: 30.05.2012
ID článku: 4155
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4143
www.czechmaps.cz/maparoku


Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
[Server]
Kartografie
Internet Z domova
[Pošta]