[Home Page]

Veřejné zakázky KPÚ – rozbor

S ohledem mj. na časté nepříznivé informace z oblasti „cena prací – kvalita prací“, pokud jde nejen o zeměměřické činnosti v pozemkových úpravách, ale vůbec o zpracování návrhů (projektů) pozemkových úprav, provedla redakce časopisu Zeměměřič průzkum, jaké ceny se v příslušných veřejných soutěžích uplatňovaly.

Posuzovaný statistický soubor veřejných zakázek obsahuje údaje za období srpen až prosinec roku 2011. Nejsou zde podchyceny veškeré akce tohoto období, ale domníváme se, že vzorek je natolik reprezentativní, že poskytuje dobrou představu. Jde o akce pozemkových úprav, na které byly v daném období roku 2011 vyhlášeny veřejné soutěže a tyto soutěže byly úspěšně uzavřeny. Celkem se podařilo získat výsledky ze sedmi krajů, přičemž je zúčastněno 16 pozemkových úřadů a v celkovém hodnocení zohledněno 25 akcí komplexních pozemkových úprav.

Tabulka č. 1a až 1g ukazuje vybrané údaje ze soutěží podle jednotlivých krajů, tabulka č. 2 pak představuje průměry z těchto údajů a konečně tabulka č. 3 je výčtem všech v soutěžích zúčastněných firem a jimi nabízených cen v jednotlivých zakázkách. Všechny tabulky a celé znění tohoto článku naleznete v papírovém Zeměměřiči 5+6/2012. Objednávka na www.zememeric.cz/objednavky

V posuzovaném vzorku bylo zúčastněno celkem 72 firem, viz tabulka č. 3 (s ohledem na úsporu místa v tištěné verzi uvedena pouze se souhrnnými údaji, detaily na Webu Zeměměřiče) - viz link dole.

redakce

vyvěšeno: 11.06.2012
ID článku: 4163
další informace:www.zememeric.cz/objednavky
www.zememeric.cz/bonus/firmy.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
[Server] Pozemkové úpravy [Pošta]