[Home Page]

Boj proti opožděným platbám

Dovolujeme si vás upozornit na připravované změny české legislativy, které mohou dle našeho názoru ovlivnit vaše obchodní aktivity a zájmy.

Evropský parlament a Rada za účelem přitvrzení v boji proti opožděným platbám v obchodních vztazích, mimo jiné za účelem ochrany malých a středních podniků, přijaly Směrnici 2011/7/EU obsahující změny, které se týkají zejména:
-- lhůt splatnosti mezi podnikateli – v zásadě by neměly překročit 60 dnů
-- lhůt splatnosti mezi podnikateli a orgány veřejné moci – v zásadě by neměly překročit 30 dnů po obdržení faktury, resp. příslušného plnění
-- nároku věřitele na náhradu jeho vlastních nákladů souvisejících s vymáháním opožděných plateb – vedle nároku na náhradu externích nákladů spojených s vymáháním opožděných plateb by měl věřiteli automaticky vzniknout nárok ve výši alespoň 40 eur
-- smluvních ujednání týkajících se dne nebo lhůty splatnosti, sazby úroku z prodlení nebo náhrady nákladů spojených s vymáháním opožděných plateb – pokud budou hrubě nespravedlivá vůči věřiteli, budou buď nevymahatelná, nebo budou zakládat nárok na náhradu škody.

Členské státy Evropské unie mají povinnost upravit vnitrostátní právní předpisy v souladu s touto směrnicí do března 2013.

Uvedené změny v současné době projednává vláda v rámci návrhu novely obchodního zákoníku, která by měla nabýt účinnosti nejpozději na jaře 2013. Přesné znění transpozice směrnice v obchodním zákoníku bude záviset na výsledku legislativního procesu.

Výše uvedená směrnice již také byla transponována do nového občanského zákoníku (§ 1963 - § 1966) účinného od 1. ledna 2014.

V této souvislosti je v rámci legislativního procesu projednávána i změna nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení, v jejímž důsledku by se zákonný úrok z prodlení měl zvýšit, pravděpodobně o jedno procento (1%).

PRKP

vyvěšeno: 13.07.2012
ID článku: 4170


Z časopisu Zeměměřič č. 12-07a08
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]