[Home Page]

Carlson SurvCE & Carlson Survey – od terénu k výkresu

Firma Carlson Software je téměř po 30 let od svého vzniku v roce 1983 vyhledávána zeměměřiči v USA pro svá komplexní programová řešení jak pro práci v terénu, tak i pro kancelářské výpočty a výkresy. Do Evropy a také do České republiky pronikl dosud především terénní software SurvCE, ještě známější pod značkou Fast Survey, nabízený například firmou Geoobchod spolu s produkty řady ProMark od Ashtechu.

Nově vzniklé zastoupení Carlson Software v České republice si klade mimo jiné za cíl, aby zdejší geodeti využívali naplno možností programu SurvCE (Fast Survey). To umožňuje zejména tzv. řešení Field-to-Finish, kdy uživatel může již během měření venku v terénu kódovat měřené objekty takovým způsobem, že do kanceláře přenese kompletní výkres včetně atributů, barevných linek, šrafovaných ploch nebo symbolů, to vše v jednotlivých vrstvách CAD.

Kombinace terénního softwaru SurvCE s kancelářskou aplikací Carlson Survey je vůbec celosvětově nejoblíbenějším a nejpoužívanějším geodetickým řešením. Carlson Survey je zeměměřická aplikace pracující na bázi CADu: uživatel si ji může nainstalovat jako nadstavbu na svou stávající licenci AutoCADu nebo – pokud ještě žádný CAD software nemá – může si software nahrát současně s instalací programu IntelliCAD. Výhodou je, že jedna jediná aplikace Carlson Survey umožní jak kompletní geodetické výpoč­ty a jejich reporty v různých formátech, tak i tvorbu a výtisk profesionálních mapových výkresů s vrstevnicemi nebo 3D náhledy projektů a měřených dat. Geodetickým firmám tedy odpadne nutnost pořizovat si drahý kreslící program a k tomu další – geodetický – software.

Co všechno umí Carlson Survey?

Zvládá komunikaci se všemi typy terénních formátů a přístrojů, ať už to jsou elektronické totální stanice, přijímače GNSS nebo jejich polní záznamníky. Z geodetických výpočtů uveďme například vyrovnání polygonových pořadů, výpočty průsečíků z 2D nebo 3D přímek a oblouků, interpolace, posuny, změny měřítek, transformace souřadnic, výpočty kubatur výkopů a násypů. Umí vytvářet povrchy na základě triangulačních nebo obdélníkových sítí, tvoří a upravuje vrstevnice se zvolenou ekvidistancí a porovnává povrchy projektu s měřenými daty. Možností vytvoření osových linek z přímek, kružnic i přechodnic různého tvaru s popisy staničení a odsazení a tvorbou podélných a příčných profilů nabízí Carlson Survey řešení pro inženýrské stavby silnic, dálnic či železnic. Potřeby katastru oslovuje program mnohačetnými způsoby jak vytvořit a rozdělit síť parcel nebo jak rozmístit parcely podél vyrovnané osy. Uživatel si může „hrát“ s posuvnými sousedícími plochami, dynamickou aktualizací ploch a s popiskami tak, aby výkres byl vždy optimální a jednoduše aktualizovatelný. Carlson Survey ideálně komunikuje i s uživateli ESRI, kterým umožňuje optimální import a export bodů i jejich atributů ve formátů SHP. Když už jsme u formátů, samozřejmostí jsou programu vlastní formáty DWG a DXF, přenos oběma směry do MicroStationu umožňuje formát DGN.

Co zatím Carlson Survey neumí?

Učí se česky: jde mu to celkem rychle, ale občas se ještě zadrhává. Americkou národnost nepopře také při tvorbě výpisů a reportů. Vše je celkem snadno modifikovatelné a přizpůsobitelné se snahou k přirozené adaptaci na české prostředí jako třeba zde vytvářené programy Kokeš, Groma, Geus či Transform.

Zastoupení Carlson v České republice dává tímto možnost všem geodetům v ČR program společně dopřeložit i adaptovat na české požadavky. V závislosti na míře angažovanosti v softwaru lze nabídnout cenově velice výhodné či dokonce bezplatné licence. Pro další informace prosím kontaktujte níže uvedené lokální zastoupení.

SW Carlson je k vyzkoušení s 30 denní licencí na http://cz.carlsonemea.com/down

Tomáš Bláha

vyvěšeno: 20.08.2012
ID článku: 4179
další informace: cz.carlsonemea.com/down


Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
[Server] GeodézieSoftware [Pošta]