[Home Page]

Naše semináře v databázi ČKAIT

Výukové semináře Nebojte se MicroStationu a Kurz dovednosti práce se systémem MicroStation byly přijaty do databáze ČKAIT mezi programy celoživotního vzdělávání, jak se můžete přesvědčit z výpisu generovaného databází StavEduk, programy jsou ohodnoceny 1 bodem v akreditovaných vzdělávacích programech ČKAIT.


A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Obchodní jméno: Klaudian Praha, s.r.o. Ulice: Rybalkova 29
PSČ: 101 00 Obec: Praha 10
IČ: 60469285 Okres: Praha 10
Fax: Telefon: 603 787 118
www: www.zememeric.cz Email: redakce@zememeric.cz
Spolupořadatelé: Kontaktní osoba: Ing. Radek Petr
 
B. Údaje o vzdělávacím programu
Název vzdělávacího programu: Nebojte se MicroStationu Druh akce: seminář
Přednášející (jméno a pracoviątě): Ing. Pavel Žofka Odborný garant: Ing. Pavel Žofka
Hlavní odborné téma – anotace:
Základní přehled o možnostech programu, o práci s uživatelským rozhraním, o nastavení systému, o principech ovládání, o základních kresebných funkcích, o úpravách prvků, o tisku výkresů.
Hlavní odborné téma – program akce:
Základní přehled o možnostech programu, o práci s uživatelským rozhraním, o nastavení systému, o principech ovládání, o základních kresebných funkcích, o úpravách prvků, o tisku výkresů.
Trvání akce: 8 hodin Cílová skupina:
Doprovodné výukové materiály: skripta Zpětná vazba – hodnocení účastníky: Ano
 
C. Termíny akce
1. Termín
Datum od: 25.10.2012 Datum do: 25.10.2012
Začátek akce (v kolik hodin): 09.00 Místo konání: Rybalkova 29
Ulice: Rybalkova 29, místo se může v rámci Prahy přesunout do větší učebny
Obec: Praha 10
Okres: Praha 10 Vložné v Kč: 3700
Sleva pro členy ČKAIT v Kč:


A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Obchodní jméno: Klaudian Praha, s.r.o. Ulice: Rybalkova 29
PSČ: 101 00 Obec: Praha 10
IČ: 60469285 Okres: Praha 10
Fax: Telefon: 603 787 118
www: www.zememeric.cz Email: redakce@zememeric.cz
Spolupořadatelé: Kontaktní osoba: Ing. Radek Petr
 
B. Údaje o vzdělávacím programu
Název vzdělávacího programu: Kurz dovednosti práce se systémem MicroStation Druh akce: seminář
Přednášející (jméno a pracoviątě): Ing. Pavel Žofka Odborný garant: Ing. Pavel Žofka
Hlavní odborné téma – anotace:
Přehled o principech CAD konstruování, o možnostech MicroStationu, založení výkresu, práce s uživatelským rozhraním, nastavení systému, kresba ve 2D základních kresebných prvků, přesné modelování s nástrojem AccuDraw, konstrukce složených kresebných prvků, úprava výkresu, použití referenčních výkresů, tisk výkresů. Při zájmu lze orientovat kurz na základní principy 3D konstruování.
Hlavní odborné téma – program akce:
Přehled o principech CAD konstruování, o možnostech MicroStationu, založení výkresu, práce s uživatelským rozhraním, nastavení systému, kresba ve 2D základních kresebných prvků, přesné modelování s nástrojem AccuDraw, konstrukce složených kresebných prvků, úprava výkresu, použití referenčních výkresů, tisk výkresů. Při zájmu lze orientovat kurz na základní principy 3D konstruování.
Trvání akce: 16 hodin Cílová skupina:
Doprovodné výukové materiály:skripta Zpětná vazba – hodnocení účastníky: Ano
 
C. Termíny akce
1. Termín
Datum od: 18.10.2012 Datum do: 19.10.2012
Začátek akce (v kolik hodin): 09.00 Místo konání: Rybalkova 29
Ulice: Rybalkova 29, místo se může v rámci Prahy přesunout do větší učebny Obec: Praha 10
Okres: Praha 10 Vložné v Kč: 6900
Sleva pro členy ČKAIT v Kč:

redakce

vyvěšeno: 04.10.2012
ID článku: 4201
další informace:www.ckait.cz
www.zememeric.cz/skoleni/micro/


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server] SoftwareZ domova [Pošta]