[Home Page]

Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla

Panu Karlovi z plzeňské firmy Zeměměřická kancelář, s.r.o., jsme 23. března 2012 zveřejnili inzerát Prodám GPS TOPCON HIPer + Kontroler FC 100 v rubrice Z druhé ruky na webu Zeměměřiče a následně i v časopise Zeměměřič a od 11. dubna není faktura v příloze na částku 210 Kč + DPH uhrazena.

Zaslané faktury v PDF pan Zdeněk Karel stále neuhradil. Doporučený dopis s fakturou z 17. 7. 2012 na sídlo firmy se vrátil zpět jako nedoručitelný (adresát se odstěhoval). Na emailové urgence nereaguje a není dostižitelný ani na telefonu.

Žádáme naše čtenáře, spolužáky a kolegy pana Ing. Zdeňka Karla, jeho obchodní partnery, aby mu sdělili tento stav věcí a pomohli nám panu ing. Karlovi doručit fakturu 12014 (link níže), kterou následně pan ing. Karel může uhradit a nebýt u nás veden jako neplatič.

Díky všem, kteří pomohou.

Radek PETR, časopis Zeměměřič

vyvěšeno: 18.10.2012
ID článku: 4205
další informace: www.zememeric.cz/PDF/VF_120014_Zem_kanc.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server]
Různé
Přečtěte si Z domova
[Pošta]