[Home Page]

20. Kartografická konference - Plzeň 2013

Milé kolegyně, vážení kolegové,

po projednání základních parametrů přípravy 20. Kartografické konference v Plzni 2013 (5. a 6. září 2013) na jednání po konferenci "Geomatika v projektech 2012", zapracování připomínek které jsme od vás dostali jako reakci na dopis předsedy KS doc. Mikšovského, a na základě osobních jednání byly vytvořeny oficiální stránky 20. KARTOGRAFICKÉ KONFERENCE, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány. Děkuji členům programového výboru za příslib spolupráce při přípravě a propagaci konference. Věřím, že konání této výroční konference nebude spojováno s žádnou podobnou událostí jako tomu bylo v případě konference s pořadovým číslem 14. dne 11. září...

S přáním hezkého dne

Václav Čada

vyvěšeno: 19.10.2012
ID článku: 4206
další informace: www.gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server]
Kartografie
Přečtěte si Z domova
[Pošta]