[Home Page]

Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...

Aktuálnímu stavu realizace projektu a možnostem využití Digitální mapy veřejné správy je věnován seminář sdružení Nemoforum, který se (po čtyřech letech od podpisu společného memoranda partnerů projektu) uskuteční ve středu 21. listopadu 2012 od 9:30 do 13:30.

Zájemce o účast srdečně zveme – program akce a informace k přihlašování (do 15.11.2012) naleznete na stránkách Nemofora http://www.cuzk.cz/nemoforum.

Růžena Zimová, Nemoforum

vyvěšeno: 30.10.2012
poslední aktualizace: 31.10.2012
ID článku: 4212
další informace: www.cuzk.cz/nemoforum

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Růžena Zimová a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]