[Home Page]

Družicové metody v geodézii a katastru

Ústav geodézie na Fakultě stavební VUT v Brně, Veveří 95, pořádá ve čtvrtek 31. 1. 2013 celostátní seminář s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru". Bližší údaje budou uvedeny na www.fce.vutbr.cz, viz další informace dole.


Odborný garant:

prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.

vyvěšeno: 01.11.2012
poslední aktualizace: 03.11.2012
ID článku: 4214
další informace: www.fce.vutbr.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server] GPSŠkolství [Pošta]