[Home Page]

XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Datum konání: 28. listopadu 2012, od 9 hodin, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7


Dopolední program: moderuje RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Zeměměřický úřad, Praha)

9:00 Zahájení sympozia

9:10 Antonín Švejda (NTM, Praha) - Vzpomínka na Ludvíka a Marii Muchovy

9:20 Dušan Adam (VÚKOZ, Brno) - Ludvík Mucha a Ivančice

9:30 Pavel Hánek (ČVUT, Praha), Pavel Hánek ml. (VÚGTK, Zdiby) - Telčská nivelační síť prof. Jaroslava Pantoflíčka

9:50 Alexandr Drbal (VÚGTK, Zdiby) - Joseph Xawer Liesganig (1719-1799), rakouský astronom a zeměměřič

10:10 Eduard Maták (Liptovský Mikuláš) - Život a práca zememeračov na Slovensku v 19. storočí

10:30 Ladislav Kebísek (Praha), Drahomír Dušátko (Praha), Marian Rybanský (Univerzita obrany) - Geodet profesor Josef Vykutil, 100 let od jeho narození


10:50 Přestávka


11:05 Georgij Karský (Praha) - Ing. Zdeněk Wiedner, geodet Nepálského království

11:25 Pavel Taraba (ČÚZK, Praha) - Vývoj geodetických metod využití GNSS a historie budování permanentních stanic GNSS v ČR

11:45 Petr Cikrle, Jiří Bureš, Zdeněk Charvát (VUT, Brno) - Etalony starých délkových měr v českých zemích a jejich dokumentace

12:05 Patrik Pařízek, (Muzeum Českého krasu, Beroun) - Nejen o berounském „maisterstucku“ Antonína Engelbrechta


12:25 Polední přestávka


Odpolední program: moderuje prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AVČR, Praha)

13:30 Bohuslav Veverka, Tereza Gřundělová (ČVUT, Praha), Monika Čechurová (ZČU, Plzeň) - Mapy Moravy T. Lottera a Le Rougeho, hodnocení geografické sítě

13:50 Jitka Močičková (PřF UK, Praha) - Mapy českých krajů zemského měřiče Johanna Glockspergera

14:10 Tomáš Grim (ZÚ, Praha) - Slezský kartograf Jan Přibyla a jeho hospodářské mapy

14:30 Zdeněk Krejčí (MZV, Praha) - Ruské a sovětské mapy území ČR a SR

14:50 Jiří Martínek (HÚ AVČR, Praha) - Wilhelm Friedrich (1882–1914) a jeho rekonstrukční mapy


15:10 Přestávka


15:25 Eva Vacková (VUT, Brno) - Historický vývoj zákresu železnic do mapových děl

15:45 Martina Vichrová, Václav Čada (ZČU, Plzeň) - Mapové podklady pro projekt: Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA

16:05 Eva Novotná (PřF UK, Praha) - Třetí vojenské mapování: vybrané problémy katalogizace map


Informace:

16:25 Jozef Marek (Bratislava), Drahomír Dušátko (Praha) - 500 let od narození kartografa Gerharda Mercatora

16:35 Milan Konečný, Zdeněk Stachoň (PřF MU, Brno), Edvard Geryk (FN, Brno) - Geografické náměty na poštovních známkách

16:45 Jan Ratiborský (Praha) - Geodeti, astronomové, kartografové a matematici Pobaltí ve filatelii


Účastnický poplatek 50,- Kč zahrnuje občerstvení během přestávek a vstupy do expozic muzea.

Účastníci mohou využít nabídky obědového menu v muzejní restauraci za zvýhodněnou cenu 75 Kč.

Antonín Švejda

vyvěšeno: 14.11.2012
ID článku: 4220
další informace: www.ntm.cz/aktualita/28112012-xxxiii-sympozium-z-dejin-geodezie-kartografie


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server] GeodézieHistorie [Pošta]