[Home Page]

XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

28. listopadu 2012, od 9 hodin, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Dopolední program:  moderuje RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Zeměměřický úřad, Praha)

9:00       Zahájení sympozia

9:10       Antonín Švejda (NTM, Praha)

                Vzpomínka na Ludvíka a Marii Muchovy

9:20       Dušan Adam (VÚKOZ, Brno)

                Ludvík Mucha a Ivančice

9:30       Pavel Hánek (ČVUT, Praha), Pavel Hánek ml. (VÚGTK, Zdiby)

                Telčská nivelační síť prof. Jaroslava Pantoflíčka

9:50       Alexandr Drbal (VÚGTK, Zdiby)

                Joseph Xawer Liesganig (1719-1799), rakouský astronom a zeměměřič

10:10     Eduard Maták (Liptovský Mikuláš)

                Život a práca zememeračov na Slovensku v 19. storočí

10:30     Ladislav Kebísek (Praha), Drahomír Dušátko (Praha), Marian Rybanský (Univerzita obrany)

                Geodet profesor Josef Vykutil, 100 let od jeho narození

10:50     Přestávka

11:05     Georgij Karský (Praha)

                Ing. Zdeněk Wiedner, geodet Nepálského království

11:25     Pavel Taraba (ČÚZK, Praha)

                Vývoj geodetických metod využití GNSS a historie budování permanentních stanic GNSS v ČR

11:45     Petr Cikrle, Jiří Bureš, Zdeněk Charvát (VUT,  Brno)

                Etalony starých délkových měr v českých zemích a jejich dokumentace

12:05     Patrik Pařízek, (Muzeum Českého krasu, Beroun)

                Nejen o berounském „maisterstucku“ Antonína Engelbrechta

12:25     Polední přestávka

Odpolední program: moderuje prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AVČR, Praha)

13:30     Bohuslav Veverka, Tereza Gřundělová (ČVUT, Praha), Monika Čechurová (ZČU, Plzeň)

                Mapy Moravy T. Lottera a Le Rougeho, hodnocení geografické sítě

13:50     Jitka Močičková (PřF UK, Praha)

                Mapy českých krajů zemského měřiče Johanna Glockspergera

14:10     Tomáš Grim (ZÚ, Praha)

                Slezský kartograf Jan Přibyla a jeho hospodářské mapy

14:30     Zdeněk Krejčí (MZV, Praha)

                Ruské a sovětské mapy území ČR a SR

14:50     Jiří Martínek (HÚ AVČR, Praha)

                Wilhelm Friedrich (1882–1914) a jeho rekonstrukční mapy

15:10     Přestávka

15:25     Eva Vacková (VUT, Brno)

                Historický vývoj zákresu železnic do mapových děl

15:45     Martina Vichrová, Václav Čada (ZČU, Plzeň)

                Mapové podklady pro projekt: Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA

16:05     Eva Novotná (PřF UK, Praha)

                Třetí vojenské mapování: vybrané problémy katalogizace map

Informace:

16:25     Jozef Marek (Bratislava), Drahomír Dušátko (Praha)

                500 let od narození kartografa Gerharda Mercatora

16:35     Milan Konečný, Zdeněk Stachoň (PřF MU, Brno), Edvard Geryk (FN, Brno)

                Geografické náměty na poštovních známkách

16:45     Jan Ratiborský (Praha)

                Geodeti, astronomové, kartografové a matematici Pobaltí ve filatelii

 

Účastnický poplatek 50,- Kč zahrnuje občerstvení během přestávek a vstupy do expozic muzea.

Účastníci mohou využít nabídky obědového menu v muzejní restauraci za zvýhodněnou cenu 75 Kč.

redakce

vyvěšeno: 26.11.2012
poslední aktualizace: 04.12.2012
ID článku: 4224


Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
[Server] HistorieZ domova [Pošta]