[Home Page]

2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ

Zdroj: Zpravodaj Kartografické společnosti ČR. Do redakce došlo 4. 1. 2013.


23. října 2012 se uskutečnila 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ za účasti studentů, kteří přijeli do Prahy z pěti dalších měst. Konference byla pořádána v areálu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Byla sice jedna z mnohých, jež v akademickém roce nejstarší technická vysoká škola v zemi pořádá, ale svým zaměřením zcela ojedinělá.

"Chtěli jsme před rokem pozvat všechny studenty, jež se digitalizací v kartografii a podobnou problematikou zabývají k setkání, při kterém by představili své práce a pochlubili se svými výsledky. Myslím si, že se nám to povedlo a tak jsme v podobném duchu uspořádali další ročník. Tentokrát jsme dostali dvakrát více příspěvků než před rokem a museli jsme je do programu vybírat už podle velmi přísných kriterií. Není divu, že pak z těch prací, které byly na konferenci předneseny, měla odborná porota velmi těžký úkol vybrat ty nejlepší, jež jsme odměnili cenami od kartografických společností Kartografie Praha a Geodézie On Line. Příští rok sice už nebudu působit na katedře mapování a kartografie, ale doufám, že se podaří mým nástupcům uspořádat podobnou konferenci, která bude přínosná", zhodnotil konferenci její otec zakladatel prof. B. Veverka.

"Mám radost, že vědní obor kartografie má stále dobré podhoubí v podobě mladých lidí, kteří i v době významných technických novinek se snaží udržet úroveň, jež česká kartografie vždy ve světě měla. Při jakékoliv příležitosti například na zasedáních, kongresech a při dalších setkáních ve světě se Češi se svými produkty mohou úspěšně měřit se zahraničními kartografy. Není na škodu poohlédnout se i na díla, která vznikala v minulém století, jako byly národní atlas Československa a Atlas československých dějin z šedesátých let. Tyto atlasy tehdy obdivoval celý svět", uzavřel setkání kartografů předseda Kartografické společnosti České republiky doc. M. Mikšovský.

Nu, a jak v úterý 23. října 2012 soutěžící studenti dopadli? Hlavní cenu si do Olomouce odvezla Mgr. Alena Vondráková z Univerzity Palackého za práci Význam a možnosti uplatnění moderních digitálních technologií v oblasti netechnologických aspektů mapové tvorby. Druhé místo získal Ing. Tomáš Janata z ČVUT v Praze za práci Možnosti databázového zpracování či údržby podrobné topografické mapy. Třetí místo obsadil Mgr. Jan Rusnák z Masarykovy univerzity v Brně za práci Využití stavebního pasportu k 3D modelování budov na příkladu areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Ing. Petr Skála

vyvěšeno: 04.01.2013
ID článku: 4235


Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
[Server]
Kartografie
DPZ Školství
[Pošta]