[Home Page]

48. geodetické informační dny

GID navazují na tradici Brněnských burz pořádaných pravidelně od roku 1962 v Brně. Cílem je odborné a společenské setkání širší odborné zeměměřické veřejnosti nad diskutovanými aktuálními tématy. Odborná veřejnost bude seznámena v rámci doprovodné výstavy s novinkami technologií, software, přístrojového vybavení, literatury pro geodetickou praxi.

Odborný program je určen pro:

PROGRAM

Středa 13.2.2013:

9:00 – 10:00 prezence

10:00 – 17:00 odborné přednášky

19:00 – 23:00 společenský večer

Čtvrtek 14.2.2013:

9:00 – 14:00 odborné přednášky

Na níže uvedeném odkazu naleznete přihlášku.

redakce

vyvěšeno: 18.01.2013
ID článku: 4239
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A72/


Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
[Server] GeodézieZ domova [Pošta]