[Home Page]

Exkurze Zeměměřiče vede znovu do podzemí

Časopis Zeměměřič pro své příznivce znovu připravil zajímavou nabídku na návštěvu neobvyklých prostor, tentokrát bývalého zlatého dolu nad přehradou Slapy. Garantem exkurze je za provozovatele - Fakultu stavební ČVUT v Praze - Ing. Tomáš Jiřikovský, který nám poskytl následující údaje.

Fakulta stavební ČVUT v Praze provozuje od roku 2007 unikátní podzemní výukové a výzkumné středisko v areálu štoly Josef v blízkosti Slapské přehrady (u obcí Čelina a Smilovice). Jedná se o bývalé průzkumné důlní dílo, které vzniklo v rámci geologického průzkumu zlatonosného revíru Psí hory v 80. a 90. letech minulého století. Od roku 2006 jsou rozsáhlé podzemní prostory postupně zabezpečovány a zprovozňovány pro vzdělávací a experimentální účely v různých oblastech – např. podzemní stavitelství, inženýrská geologie, geochemie, výzkum související s hlubinným ukládáním radioaktivního odpadu. Taktéž výuka důlního měřictví a geodézie v podzemních prostorách studijního programu Geodézie a kartografie Fakulty stavební se postupně přesouvá do štoly Josef.

Exkurze seznámí účastníky s celým zajímavým prostorem, s některými výzkumnými aktivitami a instalovanými experimenty a především s geodetickým zajištěním provozu a s výukou zeměměřických oborů v podzemních prostorách.

Souř. bodu před portály (S-JTSK, pro zajímavost nebo pro geo-cachery): Y=753430.17 m, X=1081634.67 m .

Redakce a Tomáš Jiřikovský

vyvěšeno: 14.02.2013
ID článku: 4249
další informace: www.zememeric.cz/objednavky/josef.html


Z časopisu Zeměměřič č. 13-01a02
[Server]
Geodézie
Různé Školství
[Pošta]