[Home Page]

Galerie KM - Ploskovice – zemědělský objekt

Již opraveno katastrálním úřadem.

redakce

Ploskovice – zeměmědělský objekt

k.ú.: Ploskovice [721905]

parcelní č.: st. 73

Mapový list: KMD, KP Litoměřice

Y = 751 139, X = 988 314, posun o 21 m

Vlastnické právo: Petrásek Jiří a Petrásková Alena, Bechlín 266, 411 86

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1219569506&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění:

20. 3. 2013

 

vyvěšeno: 20.02.2013
poslední aktualizace: 18.04.2014
ID článku: 4253

Z časopisu Zeměměřič č. 13-03a04
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]