[Home Page]

Mapová sbírka je po rekonstrukci jako nová

Stoletá Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK se 21.3.2013 opět otevře nejen studentům, ale i veřejnosti.

Největší univerzitní kolekce kartografických dokumentů ve střední Evropě, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bude po dvou letech rekonstrukce, dne 21. 3. 2013, znovu otevřena. Sbírka čítá 130 000 map, 2 000 atlasů a 90 glóbů. Obsahuje originální díla Komenského nebo Hollara, vzácné rukopisy 3. vojenského mapování z vídeňského archivu, národopisné mapy P.J. Šafaříka, mapy z pozůstalosti J. Barranda i Cellův nafukovací papírový glóbus z roku 1831. Nejstarší datovaná mapka je plánek Vídně od A. Hirschvogela z roku 1547.Sbírka bude pro veřejnost otevřena od 26. 3. 2013 v úterý a ve čtvrtek od 10-12 hod a 13-15 hod, ve středu otevřeno pro ohlášené školní exkurze.

redakce

vyvěšeno: 15.03.2013
ID článku: 4257
další informace: www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/stoleta-mapova-sbirka-prirodovedecke-fakulty-uk-se-21.3.2013-opet-otevre-nejen-studentum-ale-i-verejnosti


Z časopisu Zeměměřič č. 13-01a02
[Server]
Kartografie
Z domova Vševědna
[Pošta]