[Home Page]

Na každého jednou dojde

Je název rozhovoru s ředitelem odboru kontroly a dohledu ČÚZK, Ing. Lumírem Nedvídkem, v dubnovém čísle časopisu Zeměměřič, který zákazníci elektronické trafiky Publero.com obdrželi již ve čtvrtek 4. dubna 2013, kdy časopis vyšel. Ostatní čtenáři si na papírové číslo musí počkat do následujícího týdne.

Čtenáři digitálního Zeměměřiče mají ještě jednu výhodu. Protože jsme se v našem otištěném rozhovoru omezili jen na některé grafy z vystoupení ing. Nedvídka na rezortní konferenci v lednu 2013 v Praze, doplnili jsme elektronické vydání časopisu o přílohu, která obsahuje VŠECHNY GRAFY A SLIDY Z VYSTOUPENÍ. V rozhovoru vynechané grafy jsme v digitální příloze doplnili popisným textem, takže čtenář získá ucelený přehled o výsledcích kontrolní činnosti zeměměřických a katastrálních inspektorátů, o nejvyšší pokutě všech dob, která byla v loňském roce uložena, ale také o počtu GP nejaktivnějších ÚOZI a o počtu GP podle věku ÚOZI.
Příloha je dostupná všem předplatitelům elektronického Zeměměřiče 3+4/2013.

Děkujeme za vstřícnost pana ředitele Nedvídka a možnost seznámit odbornou veřejnost s kontrolní a dohledovou činností rezortu.

redakce

vyvěšeno: 04.04.2013
ID článku: 4264
další informace:cs.publero.com/title/zememeric/zememeric-03-04-2013
cs.publero.com/title/zememeric


Z časopisu Zeměměřič č. 13-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
Zajímavosti
[Pošta]