[Home Page]

Celá ČR má ortofoto s vyšší grafickou kvalitou

Velký svátek fotogrammetrů - celá republika je konečně dostupná na Ortofotu ČR z digitálních snímků. Stalo se tak podle informací z ČÚZK 5.4.2013. Morava ani Slezsko již nebudou trpět horší obrazovou kvalitou ortofota v důsledku naskenování snímků pořízených na filmu a budou se jim mnohem méně kácet vysoké budovy, stromy, stožáry a komíny než dosud.

Aktualizace Ortofota ČR proběhla v rozsahu východní poloviny území ČR. Nové ortofoto je dostupné v prohlížecích službách Geoportálu ČÚZK i v Nahlížení do KN. Pro celé území ČR je nyní k dispozici ortofoto pořízené digitální kamerou s vyšší grafickou kvalitou.

I ta horská bouda Alfrédka, popisovaná v Zeměměřiči 3+4/2013, je v detailu pohlednější, i když její posun a pootočení se na katastrální mapě nezměnily - viz link dole. Budeme se jejímu správnému zákresu v KN věnovat i nadále.

redakce

vyvěšeno: 09.04.2013
ID článku: 4266
další informace: sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1691742801&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka


Z časopisu Zeměměřič č. 13-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí DPZ
[Pošta]