[Home Page]

Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?

Výměnný formát v pozemkových úpravách vyvolává rozporuplné názory - dokonce i petice. Do redakce nám byla přeposlána výzva ing. Podrackého, která vyzývá k další diskuzi:

Vážení kolegové,
Ve středu 10.04.2013 jsme se, někteří z projektantů pozemkových úprav, potkali na akci HSI, na které jsme v rámci odlaďování Pozemu opět narazili na problematiku VFP. A protože jsme se vzájemně, byť zástupci konkurenčních firem od Plzně po Olomouc, shodli na tom, že VFP ve své dnešní podobě není pro pozemkové úpravy prospěšným počinem a neakceptuje stávající legislativu, dohodli jsme se na tento stav upozornit formou petice ne jako zástupci asociace firem či komory PÚ, ale jako autorizovaní projektanti pozemkových úprav.

Vedení SPÚ na základě ubezpečení ing. Filipa prezentuje VFP jako funkční, odborně oponovaný, testováním prověřený systém pro předávání dat mezi pozemkovými úřady a zpracovateli. Samotný VFP se přitom opírá o špatné standardy, nepochopení procesu pozemkových úprav a ignoraci platné legislativy.

Navrhuji si nejdříve trochu srovnat názory na neutrální půdě webu http://www.pozemkove-upravy.cz/ a na základě těchto vytvořit smysluplný dokument.

Bylo by proto dle mého soudu prospěšné do diskuze zapojit co nejvíce našich kolegů, takže bych vám byl vděčný za rozeslání www adresy. Děkuji vám a přeji pěkný den
P.Ivo
Ing. Ivo Podracký
AGERIS s. r. o.


Je zřejmé, že "VFP" proces KPÚ zkomplikuje, ale v tom asi není fatální problém. Ten je spíš v komunikaci mezi zúčastněnými...
Kdo je tedy ČMKPÚ a Asociace, když oprávnění projektanti budou své názory prezentovat po své linii??... není zde těch zájmových skupin na tak malý obor příliš?
Lze vůbec vyvolat smysluplnou konstruktivní diskusi prostřednictvím petice??
Projektanti, Asociace a ČMKPÚ by měli sestavit kompetentní pracovní skupinu, která vstoupí do smysluplné a korektní komunikace s SPÚ ve věci *.vfp a předloží ARGUMENTY.

Nutno ale připomenout, že odborná diskuze o výměnném formátu pozemkových úprav (VFP) probíhá po celou dobu příprav VFP, tedy déle než rok. Formát VFP a na něj navázané kontroly přebíraných dat byl podrobně představen na loňské konferenci o pozemkových úpravách v Třebíči a tato problematika byla široce diskutována na uživatelských konferencích firem Gepro a HSI. Uvedená www-stránka dokazuje, že obecné povědomí o připravovaném formátu ještě není dostatečné a že bude nutné uspořádat další osvětovou činnost/školení, na kterých budou vysvětleny důvody, jak výměnný formát a kontroly dat fungují a proč byl výměnný formát navržen v této podobě.

Příkladem může být podiv na povolením změny seznamu vlastníků a jejich podílů na LV mezi vstupními nároky a návrhem. Tato změna vlastníků a podílů může být naprosto korektní, díky možnosti dělit spoluvlastnictví mezi vstupním nároky a návrhem nové parcelace. V dalším příspěvku je pak naznačováno, že zpracovatelé jsou nuceni k nákupu konkrétního softwaru. Ale je to přesně naopak: otevřený výměnný formát posiluje konkurenci v oblasti softwaru pro pozemkové úpravy. (Výměnný formát katastru nemovitostí také nikterak neomezil volný trh.)

VFP nepochybně přinese sjednocení návaznosti jednotlivých etap, díky čemuž budou někteří zpracovatelé nuceni upravit navyklé postupy. Změní se i situace na pobočkách SPÚ, jejichž pracovníci dnes často vůbec neměli k dispozici data, na základě kterých by mohli zkontrolovat zpracovatelem předané etapy pozemkové úpravy; týká se to především ocenění nároků a návrhu a dodržení kritérií přiměřenosti navržených parcel. Po zavedení VFP pracovníci poboček SPÚ potřebná data získají, ale budou se muset vypořádat s jejich kvalifikovanou interpretací.

Zavedení VFP by na základě požadavků Českomoravské komory pozemkových úprav mělo proběhnout tak, že požadavek na odevzdávání výsledků jednotlivých etap ve VFP bude zařazen do zadávací dokumentace nově připravovaných zakázek pozemkových úprav. Aktuálně probíhajících pozemkových úprav se změny spojené s výměnným formátem nijak nedotknou.

Myšlenku předávat data pomocí otevřeného výměnného formátu lze považovat za správnou. Změny, které zavedení výměnného formátu přinese, budou v konečném důsledku pozitivní jak pro zpracovatele, tak i pro pracovníky poboček SPÚ.

redakce

vyvěšeno: 03.05.2013
ID článku: 4277
další informace: www.pozemkove-upravy.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Pozemkové úpravy
Software Různé
[Pošta]