[Home Page]

Seminář projektu NeoCartoLink

V pátek 24. 5. 2013 se od 9 do 12 hodin se uskuteční v přednáškovém sále budovy Katastrálních úřadů v Praze 8 – Kobylisích seminář Veřejná správa v mapách, k aktuálním otázkám kartografie a jejího využití ve státní správě. S příspěvky vystoupí Vít Voženílek a Jaroslav Burian, Bohuslav Veverka, Radek Augustýn, Milan Talich a Radek Makovec.
Od 13 do 15 hodin pak bude následovat prezentační seminář OCTOPUS k představení stáží a konferencí absolvovaných v rámci projektu NeoCartoLink.

Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici na http://www.neocartolink.cz/verejnaspravavmapach.

redakce

vyvěšeno: 08.05.2013
ID článku: 4281
další informace: www.neocartolink.cz/verejnaspravavmapach


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie Různé
Z domova
[Pošta]