[Home Page]

Konference Historické mapy

Mezinárodní konferenci o historických mapách pořádá Kartografická společnost Slovenské republiky a Slovenský národní archiv 24. 10. 2013 v Bratislavě. Příspěvky z širšího okruhu témat souvisejících se starými resp. historickými mapami – popis stavu a problémů s archivací a digitalizací, tvorba, analýzy, hodnocení obsahu a využití, informace o tvůrcích, vydavatelích a sběratelích – by měly být vydány ve formě recenzovaného sborníku.

Podrobnější informace na webu Kartografické společnosti ČR http://www.czechmaps.cz

redakce

vyvěšeno: 08.05.2013
ID článku: 4283
další informace: www.czechmaps.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Kartografie
Různé Historie
Ze zahraničí
[Pošta]