[Home Page]

Galerie KMD

Přišimasy – objekt bydlení - zakonzervovaná hrubá chyba geodetického měření i po digitalizaci do formy KMD

k.ú.: Přišimasy [726295]

parcelní č.: st. 112, st. 113, st. 120

Mapový list: KMD, KP Kolín

Y = 718 470, X = 1050 580

Vlastnické právo: manž. Kuchtovi (st. 112), R. Kambová (st. 113), J. Dudíková (st. 120)

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1501759204&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění:

15. 5. 2013

redakce

vyvěšeno: 09.05.2013
poslední aktualizace: 26.06.2013
ID článku: 4287


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]