[Home Page]

Galerie KMD

Již opraveno katastrálním úřadem.

Horská bouda Alfrédka - hrubá chyba v připojení podrobného měření (posun skutečné polohy objektů o 50 až 155 m a pootočení situace až o 45°), katastrální mapa ještě nedigitalizována

k.ú.: Žďárský Potok [753921]

parcelní č.: st. 91, st. 97, st. 72

Mapový list: katastrální mapa ještě nedigitalizována, KP Bruntál

Y = 718 470, X = 1050 580

Vlastnické právo: V. Šopík (st. 91), BioVendor Group (st. 97), Z. Chromý + Z. Konečný + P.Polášek, D.+J. Veselý (st. 72)

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1691737801&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění:

15. 5. 2013

redakce

vyvěšeno: 09.05.2013
poslední aktualizace: 18.04.2014
ID článku: 4289


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]