[Home Page]

Trimble RealWorks

Představení skeneru Trimble TX5 koncem loňského roku vyvolalo neutuchající vlnu zájmu o skenování. Trimble TX5 přináší to, o čem jsme při skenování vždy snili a co jsme žádali. Nízká hmotnost spolu s malými rozměry zaručují potřebnou mobilitu a parametry fázového dálkoměru zajišťují možnost použití skeneru v širokém portfoliu zakázek. S lehkou mírou nadsázky lze tvrdit, že kdo jednou tento skener vyzkoušel, již nechce skenovat jinak!

Skenování samotné tedy může být velmi snadné a jednoduché. Další otázkou je, co s naskenovanými daty? Data z jednotlivých stanovisek je potřeba pospojovat do jednoho celku, odstranit nechtěná území, odrazy a vytvořit rychle a snadno výsledky, které budou lahodit oku a požadavkům investora. Všechny tyto úkoly je možné splnit pomocí jediného programu – Trimble RealWorks.

Trimble RealWorks je univerzální, intuitivní, modulární software, který je vyvíjen firmou Trimble pro práci s naskenovanými body. Jádro softwaru je uzpůsobeno pro práci s miliony bodů a umožňuje jejich bezproblémové zobrazení. Modulárnost softwaru znamená, že si uživatel může dle svých zakázek vybrat, jaké funkce chce používat a ty si poté pořídit. Dostupné jsou základní funkce (tvorba ortofoto snímků, drátěného modelu, výpočet kubatur), pokročilé funkce (řezy, porovnání, kalibrace nádrží) i funkce pro modelování.

Podívejme se, jak se Trimble Real­Works použije při zpracování samotném. Mračna bodů je možné slícovat pomocí vlícovacích bodů. Body je možné vytvořit ručně nebo automaticky. Přesnost propojení je prezentována přehledným protokolem s uvedením jednotlivých charakteristik přesnosti pro každé stanovisko/terč.

V dalším kroku je dobré vybrat pouze zájmové území a odfiltrovat nežádoucí body/šumy. K tomu je například možno použít filtrování dle topografie.

Následně již vybíráme úlohu, kterou chceme provádět, řezy v jakémkoliv směru a podél jakéhokoliv profilu, výpočet kubatur, porovnání dvou povrchů, mračen bodů, automatické proložení mračna bodů linií.

V posledním kroku si již vybereme, v jakém formátu chceme exportovat. K dispozici je množství známých i méně známých možností. Stávající uživatelé Trimble RealWorks se již mohou těšit na červen 2013, kdy je plánováno uveřejnění verze 8.0, která přinese mnoho dalších vylepšení usnadňujících práci.

Možnosti softwaru Trimble Real­Works je možné demonstrovat na následující vzorové zakázce. Jednalo se o zaměření sklepních prostor na Malé Straně. Komplex obsahoval 7 místností v různých výškových úrovních s nepravidelnými tvary stěn, kleneb a stropů. Klasické zaměření a vyhodnocení pomocí totální stanice nebo laserového dálkoměru by se mohlo snadno stát noční můrou, ne však se skenerem Trimble TX5 a softwarem Trimble RealWorks!

Sklepní prostory byly zaměřeny z celkem 8 stanovisek s rozlišením 7 mm/10 metrů. Polovina mračen byla propojena pomocí vlícovacích koulí a mračna byla transformována do souřadnicového systému pomocí černobílých štítků, které byly již zaměřeny totální stanicí. Druhá polovina mračen bodů byla umístěna do souřadnicového systému již geodetickým postupem práce při skenování. Skener byl umístěn na známé stanovisko a černobílý terč na stativu byl umístěn na bod orientace.

Propojení mračen bylo charakterizováno směrodatnou odchylkou 0,0057 m.

Naskenované mračno bodů (celkem přes 21 milionů bodů), bylo v dalším kroku zředěno na rozestup 5 mm (celkem 10 milionů bodů). Nyní je možné mračno bodů exportovat do dalších programů/formátů, ale s úspěchem je možné použít ke zpracování i Trimble RealWorks.

V mračnu bodů byly automaticky vytvořeny řezy po jednom metru, a to jak příčné, tak i půdorysné. Získané body v daných úrovních byly automaticky proloženy liniemi, které je možné exportovat do dalších CAD programů.

Pokud vás skenování i následné zpracování zajímá, neváhejte nás kontaktovat!

Matěj Černý

vyvěšeno: 11.06.2013
ID článku: 4304
další informace: www.geotronics.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server] Fotogrammetrie [Pošta]