[Home Page]

Galerie KMD

Pustá Rybná - místní zpevněná komunikace vede ve skutečnosti až 21 m v soukromých pozemcích bez zápisu v SPI a zobrazení v SGI

k.ú.: Pustá Rybná [736899], parcelní č.: 1358/1, 1148/2, 1145/1, 1145/2, 1139, 1138/1, 1355, Mapový list: KMD, KP Svitavy.

Y = 625 556, X = 1100 789

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=736899&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 20. 6. 2013

Částečně opraveno: ve shodě s obrazem této komunikace na Ortofotu ČR vykoupila obec Pustá Rybná pozemky 1148/7 a 1145/5 od vlastníka J. Filipiho, kterému dále patří zbytky původních pozemků p.č. 1148/2 a 1145/1. Další pokračování této komunikace východním směrem zatím takto dořešeno nebylo. 

redakce

vyvěšeno: 20.06.2013
poslední aktualizace: 12.08.2014
ID článku: 4309


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]