[Home Page]

Galerie KMD

Stěžírky - zakonzervované hrubé chyby geodetického zaměření zemědělského výrobního areálu (posuny 5 - 15 m) i po digitalizaci do formy KMD

k.ú.: Stěžírky [755478]

parcelní č.: st. 64/1, st. 64/2, st. 79, 129/6, 129/7, 129/8, 129/10, 129/11, 129/12, 129/13, 129/14

Mapový list: KMD, KP Hradec Králové

Y = 648 007, X = 1039 648

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=755478&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění:

15. 6. 2013

redakce

vyvěšeno: 20.06.2013
poslední aktualizace: 26.06.2013
ID článku: 4310


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]