[Home Page]

Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.

Vážený pane docente,

velmi se mi líbil Váš příspěvek do Zeměměřiče číslo 5+6/2013 Nejasná zpráva o kvalitě KMD v intravilánu obcí, a to přesto, že jsem zásadním odpůrcem jakýchkoli odvozenin z odkazu našich otců a dědů (tento obrat s oblibou používal Ing. Roule, CSc., při obhajobě produktů FÚO). Jistě je to teze velmi poetická, nicméně společnost, její možnosti, přání, pomýlenost i záludnost, ale nakonec především i technika, jsou někde jinde.

Obdivuji Vámi zvolený systém postupu hodnotících prací, Vaši pracovitost, zaujatost problematikou i multidisciplinární pohled na zkvalitnění výsledků digitalizace.

Děkuji Vám, vážený pane docente, za tuto (použiji též hudební terminologii) etudu, přeji Vám mnoho síly, elánu a zdraví a těším se na další Vaše skvělé myšlenky podpořené důkazy.

S přátelským pozdravem

František Janovský, Litoměřice

vyvěšeno: 26.06.2013
ID článku: 4312


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]