[Home Page]

GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty

Vážení přátelé, členové CAGI,

jak jsme vás již dříve informovali, Česká asociace pro geoinformaci (CAGI) se aktivně zapojila do projektu zpracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie).

Veškeré podrobnoti projektu najdete na na www.geoinfostrategie.gov.cz.

CAGI využila své možnosti a na základě hlasování svého předsednictva delegovala do týmu konzultantů GeoInfoStrategie dva své zástupce-konzultanty. Jsou jimi Karel Janečka a Josef Havaš.

Cílem konzultantů je formulovat náměty na GeoInfoStrategii ČR z pohledu profesní a podnikatelské sféry.

Na základě prvních vstupů byly prvotní návrhy již zaslány na Ministerstvo vnitra ČR paní RNDr. Evě Kubátové (koordinátorka projektu GeoInfoStrategie). Vzhledem k tomu, že v řídícím a realizačním týmu GeoInfoStrategie jsou i naši významní členové delegováni jejich zaměstnavateli, dává to naší asociaci zajímavou možnost, jak aktivně přispět do tohoto projektu:

V řídícím výboru pracuje:

Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ČÚZK)

V realizačním týmu:

Doc. Dr. Ing. Jiří Horák (VŠB–TUO)

Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ČÚZK)

Mgr. Jiří Čtyroký (URHMP)

Doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU)

V následujících dnech bychom na toto téma rádi otevřeli diskusní forum, abychom případně rozšíříli nebo upřesnili okruh témat, která jsou z pohledu členů CAGI důležitá pro GeoInfoStrategii ČR.

Prosíme o zasílání námětů a připomínek k GeoInfoStrategii na adresu geoinfostrategie@cagi.cz

V závěru nám rovněž dovolte pozvat vás na dva semináře, které se konají v rámci GeoInfoStrategie a na kterých je možné uplatnit své požadavky na geoinformační strategii ČR:

Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v České republice, Olomouc, 3. července 2013 (více informací o semináři na stránkách CAGI), Plzeň, 4. září 2013 - více informací o semináři bude publikováno na stránkách CAGI v průběhu srpna 2013.

Za konzultační tým:

Karel Janečka a Josef Havaš

vyvěšeno: 02.07.2013
ID článku: 4316
další informace:www.geoinfostrategie.gov.cz
www.cagi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
GIS Z domova
[Pošta]