[Home Page]

Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července

Doporučujeme vaší pozornosti dokument Tajemství kamenného počítače, který uvádí 3. července 2013 ve 20:55 hod program ČT2. Jedná se o popis podrobného geodetického zaměření českou firmou Gefos kamene Yurac Rumi v Peru, který vedl ke vzniku podrobného 3D modelu, umožňujícího další výzkumy účelu vzniku a využití památky, vedoucí zejména astronomickým směrem.

Kámen také popisuje kniha Astronomicko-historické otazníky Mezoameriky a Perú, kde všichni tři autoři jsou zeměměřiči a kniha byla představena v časopise Zeměměřič 5+6/2013.

redakce

vyvěšeno: 03.07.2013
ID článku: 4317
další informace: www.ceskatelevize.cz/porady/1186278805-ceske-stopy/20556221310-ceske-stopy-tajemstvi-kamenneho-pocitace/


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server]
Geodézie
Různé Historie
Zajímavosti Ze zahraničí
[Pošta]