[Home Page]

Provoz RÚIAN byl právě zahájen

Provoz RÚIAN byl zahájen 1. 7. 2012, kdy byl v ČR zprovozněn systém základních registrů veřejné správy. Správcem i provozovatelem RÚIAN je ČÚZK. Zhotovitelem celého systému je firma NESS Czech s.r.o.

Vybudování RÚIAN bylo nejrozsáhlejší částí v rámci soustavy základních registrů. Hlavním přínosem celé soustavy základních registrů je vytvořit takový soubor referenčních údajů, na který se budou moci zaměstnanci veřejné správy při výkonu své agendy a při svém rozhodování spolehnout a nebudou muset od občanů vyžadovat předložení listin k prokázání existence či správnosti referenčních údajů.

O RUIAN psal podrobněji časopis Zeměměřič č. 5+6/2013 a základní informaci naleznete třeba i na http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-RUIAN_UKONCENI

Doposud chybí u některých adresních míst a stavebních objektů v RÚIAN lokalizace – umístění v mapě (souřadnice Y, X). Proto ČÚZK jako správce registru každému doporučuje provést ověření lokalizace vlastní adresy přes aplikaci VDP. Případnou žádost o změnu nebo doplnění lokalizace je možné předat na příslušný stavební nebo obecní úřad.

Uvedení soustavy základních registrů již nyní usnadňuje život občanům i podnikatelům, zkvalitňuje a zprůhledňuje užívání dat veřejnou sférou a pomáhá i sféře komerční. Výhodou RÚIAN pro další rozvoj služeb je, že jeho data jsou plně veřejná a doprovodné služby nad daty RÚIAN může nabídnout i komerční sektor. Velký potenciál využití mají základní registry i RÚIAN tedy ještě před sebou.

redakce

vyvěšeno: 03.07.2013
ID článku: 4320
další informace:
www.ruian.cz
vdp.cuzk.cz
www.cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-RUIAN_UKONCENI


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Z domova
[Pošta]