[Home Page]

Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

Základní informace o konferenci

Termín: úterý 22. 10. 2013
Místo: v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze
Registrace účastníků: 10. 9. 2013, včetně zaslání abstraktů příspěvků
Pro koho: konference je určena především pro prezentaci výsledků práce studentů magisterského a doktorského studia zaměřeného na kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země
Vložné: neplatí se

R. Zimová

vyvěšeno: 11.07.2013
ID článku: 4321
další informace: gkinfo.fsv.cvut.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Kartografie
GIS DPZ
Školství
[Pošta]