[Home Page]

Galerie KMD

Jevišovice (okr. Znojmo) - vlastník zahrady p.č. 1181/3 a 1179/1 užívá dlouhodobě jako svou zahradu cca 380 m2 orné půdy jiných dvou vlastníků bez zápisu v KN

k.ú. Jevišovice [659355]

Mapový list: KMD (2012), KP Znojmo

parcelní číslo: 1181/3 zahrada, 1179/1 zahrada, 1180 orná půda, 1187/9 orná půda

vlastnické právo: 1181/3 a 1179/1 M. Smutná, 1180 A. Prokeš, 1187/9 S. a A. Zaričovi

Y = 646 040 X = 1 178 830, vlastník zahrady p.č. 1181/3 a 1179/1 užívá dlouhodobě jako svou zahradu cca 380 m2 orné půdy jiných dvou vlastníků bez zápisu v KN

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=24271947010&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění:

5. 8. 2013

redakce

vyvěšeno: 02.08.2013
ID článku: 4328


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]