[Home Page]

Nová verze aplikační nadstavby POZEM v13 od HSI

O nové verzi programu POZEM určeného pro zpracovatelé pozemkových úprav a pozemkové úřady informovala 8. srpna 2013 společnost HSI,s.r.o., dodavatel komplexních IT řešení s využitím geoinformací.

Nová verze POZEM 13 přináší mnoho novinek pro zefektivnění jednotlivých procesů. Mezi ty nejzásadnější patří přepracovaná funkce Břemena, která umožňuje automaticky jedním klikem převzít vybrané právní vztahy z parcel nároku na parcely návrhu při zachování výměry a ceny pro jednotlivé listiny. Vybilancování výměry a ceny pro jednotlivé listiny lze zobrazit jako speciální pohled i v Projektování. Významná nová funkčnost je i Historizace dat nároku a návrhu a možnost vyhledání potřebných změn ve vybraném období. Uživatel POZEM si tak bude moci nechat zobrazit listy vlastnictví, u kterých došlo za určitou dobu ke změně a vypsat vlastníky, u kterých bude nutno znovu získat vyjádření k návrhu. Nová verze POZEM rovněž obsahuje přepracovanou funkci pro rozdělení spoluvlastnictví, která přináší možnost automatického převodu podílu na nový list vlastnictví. Samozřejmou součástí POZEM v13 je i aplikace Výměnného formátu pozemkových úprav.

Systém POZEM je aplikační nadstavba prostředí MicroStation, určená pro podporu řešení návrhu komplexních pozemkových úprav. Slouží ke zpracování digitální mapy nemovitosti vstupující do pozemkové úpravy a k tvorbě projektu nového stavu katastrálního území, vzniklého komplexní pozemkovou úpravou.

Distribuce nové verze aplikace POZEM zákazníkům, kteří mají platný certifikát o Rozšířené Softwarové Podpoře a tudíž obdrží upgrade zdarma, byla zahájena ve středu 7. 8. 2013.

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 09.08.2013
ID článku: 4330
další informace: www.hsi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server] Pozemkové úpravySoftware [Pošta]