[Home Page]

Nový katastrální zákon schválen o prsa

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 8. srpna 2013 nový katastrální zákon ve znění schváleném Senátem.
Katastrální zákon byl tedy přijat (průběh hlasování níže) a dnes 14. 8. 2013 dorazil na Hrad k podpisu.

Detaily k projednání: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=778
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/057schuz/s057058.htm#r6


Detaily z rozpravy a závěrečné hlasování, čtvrtek 8. srpna 2013 (11.50 hodin):

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Jsem přesvědčený, že zákon o Katastrálním úřadu přijmout máme, ale myslím si osobně, že méně špatná je spíše ta poslanecká verze, a to proto, že prodlužování lhůty možnosti zápisu až na čtyři týdny bude komplikovat řadě lidí život. Těch zápisů probíhá zhruba 750 tisíc ročně. Uvědomte si - kdysi jsme tomu říkali katastrofické úřady, a to proto, že prostupnost právě toho zápisu byla složitá. My ji teď prodloužíme o dalších 20 dní proti tomu, co schválila Poslanecká sněmovna.
Považuji ho za méně špatný, ten poslanecký návrh, proto spíše budu hlasovat pro ten poslanecký. To jsem chtěl říct jenom pro záznam. Je na vás, jak se rozhodnete. ***

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Ohlídal se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já musím odporovat panu poslanci Bendlovi. Je sice pravda, že celý vklad, celé řízení na Katastrálním úřadu se prodlouží o 20 dní, ale výrazně se tím zvýší bezpečnost a sníží se možnost provádět podvody v rámci takovýchto vkladových řízení a v rámci takovýchto řízení v rámci Katastrálního úřadu. Takže já jednoznačně podporuji pozměňovací návrhy Senátu a tvrdím, že senátní verze je lepší. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dívám se, jestli ještě někdo do té rozpravy nepřispěje, ale není tomu zřejmě tak. Takže rozpravu ukončíme, pokud to znamená, že už nikdo nepřispěje, a přistoupíme k hlasování. Zagonguji. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Takže přednesu návrh usnesení. Odhlašuji vás, prosím, abyste se znovu přihlásili. Gonguji a zároveň vás přihlašuji.

Budeme hlasovat o tomto návrhu - nejdříve senátním. Takže přečtu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon), podle sněmovního tisku 778/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 778/9." Takže o tomto nyní hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto znění senátní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této variantě?

Hlasování má pořadové číslo 15, přihlášeno 151, pro hlasovalo 77, proti 45. Zdržuje se 20. V každém případě mohu konstatovat, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

Prosím, pane poslanče. Poslanec Vacek.

Poslanec Martin Vacek: Pane předsedající chtěl jsem hlasovat proti, ale selhalo hlasovací zařízení, nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, je to pro záznam, můžeme tedy toto hlasování ukončit. Takže bod 3, tisk 778 jsme odhlasovali.

Pane poslanče, prosím.

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, možná jsem se přehlédl, ale pan poslanec tady říkal, že zákon prošel o jeden hlas. V případě, že pan poslanec mění své hlasování...
(Hlas: Nemění.) Nemění.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, on řekl, že nezpochybňuje hlasování.
(Poslanec Gazdík: Děkuji.)

Zákon tedy prošel doslova o prsa... (...prsa Martina Vacka, zvoleného na kandidátce VV).

redakce

vyvěšeno: 14.08.2013
ID článku: 4333
další informace:www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=778
www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/057schuz/s057058.htm#r6


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]