[Home Page]

Exekuce, Geodis Brno a Geodis Praha

Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec, vydal dne 16.7.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 2609/13-36 k provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného GEODIS BRNO, s.r.o., ve společnosti GEODIS PRAHA, s.r.o.
Stejný exekutor vydal dne 16.7.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 1999/13-47, dne 16.7.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 1998/13-216, dne 7.8.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 2610/13-48 a dne 7.8.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 2787/13-38 k provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného GEODIS BRNO, s.r.o. ve společnosti GEODIS PRAHA, s.r.o.

Exekutor se snaží celkem vymoci pro CTP Property XXII, s.r.o., Humpolec, IČ 28144040 a CTZone Brno, a.s., Humpolec, IČ 26245141 celkem 10,2 milionu (včetně DPH a odměny exekutora 1,2 milionu). Exekutor jedná na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 (dne 29.7.2013) a podle exekučního titulu - notářského zápisu u notáře JUDr. Romana Bláhy, Havlíčkův Brod ze dne 15.4.2013. Další pověření vydal Městský soud v Brně, dne 4.7.2013, exekuční titul - notářský zápis notáře JUDr. Romana Bláhy, Havlíčkův Brod dne 15.4.2013. Další pověření vydal Obvodní soud pro Prahu 1 dne 11.6.2013, exekučního titulu - notářský zápis JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkové Brodě dne 15.0.2013.

Co může tento postup znamenat? Notářským zápisem byla vlastně uskutečněna dohoda mezi věřitelem a dlužníkem. Bylo to bez soudu a dlužník souhlasil s doložkou přímé vykonavatelnosti. Podobných právních procesů se může využít při snaze vyvést pomocí exekuce peníze před dalšími věřiteli. K tomuto tvrzení by bylo ale třeba dokázát propojení mezi věřitelem a dlužníkem, což notářský zápis nedokazuje, ale připouští.

Je třeba ještě poznamenat, že 10.5.2013 podepsal tehdejší jednatel Ing. Ladislav Patlich své odvolání z funkce jednatele Geodis Praha k 11.6.2013 a 20.6.2013 se JUDr. Miloš Červenka rozhodnutím jediného společníka společnosti při výkonu působnosti valné hromady jmenoval s okamžitou platností sám sebe jako jednatele Geodis Praha.

Ve společnosti Geodis Brno nyní probíhá také audit a k 30.9.2013 bude hotová konsolidovaná účetní závěrka. Z ní bude jasně patrný stav společnosti a celé skupiny. Tímto se majitel dozví prokazatelně výsledky hospodaření a nebude moci dále odkládat rozhodnutí, jak se společností naloží. Na tento výsledek čekají věřitelé, ale i zaměstnanci.

JUDr. Miloš Červenka je schopný podnikatel a internet se hemží odkazy na jeho osobu. Zajímavý je i rozhovor v časopise Ekonom - http://ekonom.ihned.cz/c1-58265240-vzpurny-bemuv-vezen

redakce

vyvěšeno: 16.08.2013
ID článku: 4335
další informace:www.justice.cz
www.geodis.cz
ekonom.ihned.cz/c1-58265240-vzpurny-bemuv-vezen


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server] Různé [Pošta]