[Home Page]

Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT

Se zpožděním jsme se dozvěděli, že 10. srpna 2013 zemřel pedagog, který se narodil se 19.10.1929 ve slovenském Martině. Roku 1960 se stal asistentem katedry geodézie FSv ČVUT, odtud zanedlouho přešel na nově ustavenou katedru speciální geodézie. Spolu s doc. O. Vosikou od r. 1970 přednášel Inženýrskou geodézii, na kterou především zaměřil své vědecké úsilí, a Geodézii v podzemních prostorách.

Podrobnější profil naleznete v databázi Kdo je kdo v našem oboru na www.zememeric.cz/osobnosti - viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 10.09.2013
ID článku: 4342
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=517


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server]
Geodézie
Různé Školství
ČSGK
[Pošta]