[Home Page]

Přístroje Topcon monitorují největší dopravní stavbu v Evropě

Londýn je jednou z nejoblíbenějších destinací na světě. Počet návštěvníků nebo lidí žijících a pracujících v hlavním městě Anglie je nespočítatelný a stávající dopravní sít již dlouhou dobu vyžaduje zásadní změnu, aby udržela krok s počtem přepravovaných lidí.

Crossrail, jeden z ambiciózních projektů, schválených v roce 2007, představuje vybudování nové železniční trati, vedoucí z Maidenhead 50 km na západ, do centrálního Londýna, včetně spojení na letiště Heathrow. Spolu s několika odbočkami z hlavního tahu v různých směrech má zajistit efektivní přepravu lidí do a ven z centra Londýna.

Projekt vyžaduje rozsáhlé tunelovací práce probíhající pod samotným městem. Ve skutečnosti je velká část železnice pod zemí, přičemž zhruba 42 kilometrů nových tunelů je přímo pod centrálním Londýnem.

Úspěšná realizace takového projektu samozřejmě vyžaduje velmi rozsáhlé a přesné monitorovací práce, jak v tunelech, tak na povrchu v blízkosti stavby. Manažeři společnosti, která tuto zakázku realizuje, jsou si vědomi toho, že u tak velkého, a navíc velmi sledovaného projektu, si nemohou dovolit sebemenší chybu a připustit sebemenší riziko ohrožení stability stavebních objektů, případně životů lidí pohybujících se nad budovanými tunely.

Z toho důvodu byl vypracován projekt monitorovacích prací v trvání 5 let. Zahrnuje použití celkem 105 unikátních totálních stanic TOPCON MS05AX, a tisíců odrazných hranolů a štítků, které zaručují nepřetržitý a velmi přesný monitoring objektů na povrchu stavby. Pomáhají tak zamezovat vzniku možných nebezpečných situací nejen pro dělníky v podzemí, ale i pro obyvatele a návštěvníky Londýna. Díky velikosti projektu se jedná pravděpodobně o největší zakázku na přesné monitorovací totální stanice v historii.

Výhodou přístrojů TOPCON MS05AX je fakt, že monitorují své okolí automaticky, bez přítomnosti obsluhy. Měřená data ze všech sledovaných bodů jsou automaticky v pravidelných intervalech odesílána na centrální server, kde jsou zpracována a je zjišťována odchylka jejich 3D polohy s předchozím měřením. Tím je zaručen neustálý dohled nad stabilitou objektů nad budovanými tunely a může být plánován bezpečný postup tunelářských prací při zachování bezpečných pracovních podmínek v podzemí.

Alastair Cruickshank, manažer pro inženýrskou geodézii společnosti Morgan Sindall (jednoho ze čtyř realizátorů projektu), potvrzuje spokojenost s výběrem značky TOPCON: „Stanice TOPCON MS05AX, které nám dodala společnost ESS, v nás zanechaly hluboký dojem. Jejich konstrukční kvalita a výkon jsou v náročných podmínkách na stavbě mimořádně vysoké. Přístroje vždy vyhledají a zaměří správný hranol, a to i ve složitých podmínkách, jakými jsou tunely, ve kterých může být v zorném poli přístroje několik hranolů. Funkce „Matrix detection“ pro automatické vyhledávání a měření hranolů nám ušetřila spoustu času. Jsme přesvědčeni, že nasazení monitorovacích přístrojů TOPCON bylo správným rozhodnutím“.

„Matrix detection“ je nejnovější technologie, kterou jsou vybaveny TOPCON přístroje, a je zaměřena na úsporu času a zvýšení efektivity při zaměřování složitých polí monitorovaných hranolů. Pomocí inteligentních algoritmů a vysoce přesných obrazových snímačů je přístroj TOPCON MS05AX schopen detekovat a lokalizovat všechny sledované hranoly, dokonce i v podmínkách nízkého osvětlení nebo potmě! Ihned po umístění měří MS05AX hranoly rychle a spolehlivě, přičemž je prakticky vyloučen jakýkoli zdroj lidské chyby.

Dokončení projektu Crossrail je plánováno během roku 2018, kdy bude možné definitivně zhodnotit, že nasazení přístrojů a technologií TOPCON na takto složité stavbě bylo správnou volbou, díky které byla stavba dokončena včas a bez komplikací.

Topgeosys, s.r.o.

vyvěšeno: 04.10.2013
ID článku: 4350


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server]
Geodézie
Zajímavosti Ze zahraničí
[Pošta]