[Home Page]

Konference GIS Esri 2013 v ČR

Chystáte se na letošní Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhne 13. a 14. listopadu 2013 v Kongresovém centru Praha?

Již tradiční konference, která se s návštěvností více než 800 účastníků řadí k největším oborovým setkáním v republice, zaujme především svým tematickým rozsahem a množstvím zajímavých příspěvků. Zároveň se však nejedná o ryze technologickou konferenci. Spolu s novinkami a trendy z oblastí GIS a ICT mají v programu své nezastupitelné místo také osobnosti, které nabízí jiný pohled na okolní svět a přináší nám tolik potřebnou inspiraci a nadhled.

Jednotícím tématem letošního úvodního bloku je krajina, její proměny a význam pro lidskou společnost. O svůj pohled se s námi podělí mj. předseda Odborné skupiny vulkanologie při České geologické společnosti Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Ing. Jiří Hladík, Ph.D., a doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., který se věnuje problematice dlouhodobých změn ve využívání krajiny a přeměně přírodního prostředí na prostředí urbanizované.

redakce

vyvěšeno: 07.10.2013
ID článku: 4351
další informace: http://www.arcdata.cz/akce/konference/program-konference/


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server]
Kartografie
Pozemkové úpravy GIS
Fotogrammetrie Školství
[Pošta]