[Home Page]

Tunel na Jadran

O projektu spojení Československa s Jadranským mořem pomocí železničního tunelu psal letošní jarní Zeměměřič č. 5+6. V rámci dokomentárních filmů Zašlapané projekty o tomto ambiciózním pořadu odvísilala Česká televize dokument Tunel na Jadran. Dokument je z cyklu o unikátních nápadech, projektech a objevech, které za minulého režimu nesměly spatřit světlo světa.
V 70. letech minulého století vznikla v bývalém Československu do detailů propracovaná projektová studie profesora Karla Žlábka o vybudování rychlostní železnice, která by většinou pod zemí spojovala jih Československa s pobřežím Jaderského moře.
Vytěžená zemina z tunelu měla dát vzniknout umělému mořskému ostrovu/poloostrovu Adriaport, který by byl majetkem československého státu! Tunel by měl ústit právě zde. Celková délka trati měla být 410 km, z toho 350 km by připadalo na tunely. Zájemcům doporučujeme shlédnout pořad, na který odkazuje náš link na ČT.
O dalších pro geodety zajímavých projektech na propojení našeho území s mořem doporučujeme článek Co by, kdyby... v Zeměměřiči 5+6/2013 na Publero.com (viz link).

redakce

vyvěšeno: 07.10.2013
ID článku: 4353
další informace:www.ceskatelevize.cz/porady/10209988352-zaslapane-projekty/409235100061030-tunel-na-jadran/
cs.publero.com/title/zememeric


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server] Historie [Pošta]