[Home Page]

Cimrmanova dekompresní pozemková úprava

Jedinečnou příležitost seznámit se s prvopočátky pozemkových úprav u nás budou mít účastníci uživatelského setkání produktů firem Gepro a Atlas již v úterý 15. října 2013 v Praze. Jára Cimrman v k.ú. Doksy u Máchova jezera již roku 1892 prakticky aplikoval svoji METODU NEJVETŠÍCH ČTVERCŮ (MNČ) pro určování výměr parcel se slovy My, Češi, přece nebudeme takovými troškaři jako Němec Gauss.

Při sofistikované agrární operaci s půdou bohatých německých vlastníků (opulenten deutsche Besitzer) Jára Cimrman prakticky aplikoval svoji metodu největších čtverců (MNČ) a provedl dekompresi upravovaného území tak, aby se uvolnila latentní Plocha Redundandního Dílu (PRD) půdy pro nejchudší české bezzemky (ärmsten böhmische Landlosen). Cimrman využil dnes již potvrzený jev, že součet plochy pozemků před pozemkovou úpravou se nerovná součtu plochy pozemků po provedené pozemkové úpravě. Promyšleným přesunem pozemků v rámci katastrálního území získal Cimrman pozemek, který věnoval místní kurtizáně.

Přednáška Lumíra Nedvídka z KOKAIN - KOmory KAtastrálních INženýrů je zařazena do přednáškového bloku Územní plánování a pozemkové úpravy. Mediální partner uživatelského setkání - časopis Zeměměřič - srdečně zve své čtenáře na tutu vysoce odbornou akci.

redakce

vyvěšeno: 13.10.2013
ID článku: 4356
další informace:www.zememeric.cz/kokain
http://www.gepro.cz/uvod/setkani/program/


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]